1. Kik vagyunk?

A weboldalunk címe: https://www.infadesign.hu. Jelen dokumentum tartalmazza az Infa Design Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), a https://www.infadesign.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) tulajdonosának tájékoztatását az oldalra látogatók (a továbbiakban: Érintett) tekintetében a megadott személyes adatainak a kezelésével kapcsolatban.

Elérhetőségeink:

 • Cím: 1172 Budapest, Delelő utca 22.
 • E-mail: info@infadesign.hu

Az Adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és az adatkezelés időtartama
2.1 Megrendelés teljesítése érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A weboldal Kapcsolat oldalán lévő elérhetőségeken és a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lehetőséget biztosítunk, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen cégünkkel érdeklődés, árajánlatkérés és megrendelés céljából.

Amennyiben magánszemélyként ad megrendelést, akkor a létrejövő szerződés teljesítése érdekében kezelnünk kell az Ön nevét, számlázási és szállítási adatait, telefonszámát és e-mail címét. Jogi személy megrendelése esetén a kapcsolattartó személy nevét, a megrendeléshez kapcsolódó kapcsolattartási adatait kezeljük, mint személyes adatot.

A megrendelés során a helyszíni felmérést a megadott címen személyesen végezzük el, e-mail címére küldjük a megrendeléssel kapcsolatos információkat, telefonon vesszük fel Önnel a kapcsolatot és a megadott adatok alapján állítjuk ki a számlát.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Önnel, mint megrendelővel kötött szerződés teljesítése.

Megrendelés teljesítésének jogi kötelezettsége a számla kiállítása és megőrzése, így számla kiállítása esetén az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés teljesítéséhez.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a megrendelés/szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő (5 év) leteltéig kezeljük, a számlán szereplő adatokat pedig a számvitelről szóló törvény előírásai szerint 8 évig őrizzük meg. A kapcsolattartó adatait a kapcsolattartási státusz fennállásáig kezeljük.

2.2 Kapcsolatfelvétel miatt kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A weboldal Kapcsolat oldalán keresztül lehetőséget biztosítunk, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen cégünkkel a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével. Az űrlapon meg kell adnia az Ön nevét, e-mail címét és érdeklődése szövegét.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat addig kezeljük, amíg a kapcsolatfelvételi kérelmét kezeljük.

3. Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe a következőket:

 • Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.), a tárhelyszolgáltatást végző cég,
 • Severus Kft. (2119 Pécel, Tas vezér utca 40.), a könyveléssel megbízott cég.
4. Sütik/cookie-k

Mik a sütik/cookie-k?

A weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, azaz sütiket (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkcióinak használatával Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő, valamint az Adatkezelővel, mint technikai közreműködővel együttműködő harmadik személyek hozzáférhessenek.

A cookie-k tehát olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A cookie-k általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a weboldalak látogatóiról (pl. azok IP-címéről, a látogatás időtartamáról) és eszközeiről,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Érintett elvárásai szerint működjön, az Érintett könnyen megtalálja a keresett információt,
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát,
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek a későbbi látogatások során (pl. online tranzakciók igénybevételekor nem kell újra begépelni az adott szövegeket),
 • megkönnyítik a weboldalak használatát,
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A cookie-k a testreszabott felhasználás érdekében mentődnek és tárolódnak az Ön számítógépén, hogy a későbbi látogatásai során azokat visszaolvasva könnyítsék meg a böngészést. Ha a böngésző visszaküld egy korábban mentett cookie-t, a cookie-t kezelőnek lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, Önnek azonban megvan a lehetősége, hogy a böngészője beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa, illetve bármikor lehetősége van a számítógépén már eltárolt cookie-k törlésére is.

Hogyan kezelheti a cookie-kat?

Böngészőprogramja segítségével tehát beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kkal. kapcsolatos tevékenységeket, de felhívjuk a figyelmét, hogy utóbbi esetben előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

Az Adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a weboldal látogatása során az Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő weboldalán és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintett számára.

A cookie-kat bármikor letörölheti számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa le. Ezen kívül a Google biztosítja, hogy felhasználója a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (https://policies.google.com/technologies/ads?gl=hu) letilthassa a Google által elhelyezett cookie-kat, azonban a cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a weboldalak használata kényelmetlenebbé válhat.

A cookie-k kikapcsolása az egyes böngészők esetében:

5. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül a Rendelet előírásai szerint Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozásának joga,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonásához való jog.

Amennyiben Ön a jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell, emiatt az azonosítás érdekében a személyes adatainak megadására lesz szükség (ez az azonosítás csak olyan adatokon alapulhat, amelyeket egyébként is kezelünk Önről), amely adatokat e-mail fiókunk a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül tárol.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül megválaszoljuk.

5.1 Személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon,
 • az alábbi adatokról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés célja,
  • melyek a kezelt személyes adatok kategóriái,
  • információ minden olyan címzettről, akikkel vagy amikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk,
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ennek pontos meghatározása nem lehetséges, akkor ezen időtartam meghatározásának a szempontjai,
  • az Ön joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és a kért információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

5.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.3 Adatkezelés korlátozásának joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát – ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, illetve ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk,
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azok megtartását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • bár Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, így ebben az esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, akkor a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

5.4 Adatok törléséhez, elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat eltároltuk és kezeltük,
 • Ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
5.5 Adatok hordozhatóságához való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában (XLS, XML, CSV vagy JSON, stb. formátumban) megkapja, ha ez technikailag megvalósítható, illetve kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

5.6 Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.7 Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, amely esetben a megadott adatokat töröljük rendszereinkből.

5.8 Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu). Valamint tájékoztatjuk, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, valamint az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítják, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, és amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk az Érintetteket.

7. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, akkor a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását,
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása,
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2021.11.22. napjától érvényes.